Bilgi Bank

Türkiye'de Geleceğin Meyve Bahçeleri

Sık dikim, daha ince gölgelikler, otomasyon ve sadelik meyve bahçelerinin verimliliğini artırmada yardımcı faktörlerdir ve bu faktörlere piyasadaki değişime yönelik baskı da eklendiğinde gelecekte yeni teknolojilerde ve bunların kullanımında daha da büyük ilerlemelerin görüleceği söylenebilir.
 
Mevcut bahçe yönetimi uygulamalarının verimliliğin belli ve genellikle sınırlı kaynaklara göre maksimize edildiği, etkili tasarımlara doğru kaydığını inkâr edemeyiz.
 
AgFirst'ten Nic Finger, meyve bahçelerinde verim ve sadeliğin daha önemli hale gelmesi göz önünde bulundurulduğunda Avustralya'daki elma ve armut bahçelerinin önümüzdeki 20-30 yıl içinde nasıl olacağı konusunda genel bir taslak çizmektedir.
 
2017 Yılında Meyve Bahçeleri
İleriye dönük düşünürken gelecekte neler olabileceği hakkında spekülasyon yapmadan önce mevcut durumu değerlendirmenin önemli olduğunu düşünüyorum.
 
Avustralya'da ve dünya genelinde pek çok meyve bahçesinde çok başarılı bir şekilde hayata geçirilen 20-30 yıl öncesinin "yeni" yönetim uygulamalarından harika örnekler görüyoruz. Tahmin edileceği üzere aynı dönemden çoğu blok ve çeşit uzun zaman önce dönüştürülmüş (veya buldozerle tanışmış) durumdadır. Bu sistemlerin geliştirilmesinde araştırma ve deneyim etkili olmuştur ve onlarca yıl araştırma ve deneyimden sonra bugün ancak bir şeylerin değişmiş ve değişiyor olması kulağa mantıklı gelmektedir.
 
"Mevcut meyve bahçeleri" gelişim ve geçiş halindedir. Bazı meyve bahçeleri "eski" ve "yeni" bahçeleri dahil olmak üzere diğerlerine göre daha gelişmiştir. Bu geleceğe dair de bir gerçeklik olacaktır; geçiş ve gelişim bir gecede olmaz ama yapılma zamanı kısalmaya devam edecek gibi duruyor.
 
İklimsel Kısıtlamalar
Meyve bahçeleri sistemlerimizde değişik yapmaya sebep olacak en büyük itici güçlerden biri iklim olacaktır. İklim bölgeye bağlı olarak cevap verecektir fakat güneş yanığı, don, yetersiz kış soğuğu, yağış zamanı ve miktarında risk artışı yaşanması mümkündür. Kısacası, kötü dikim yılları muhtemelen daha yaygın hale gelecektir.
 
Yukarıda ciddi zorluklar (muhtemelen iş kısmında) belirtilirken sebat etmeye devam edenler için olumlu bir sonuç bulunmaktadır; zorunluluk inovasyonu doğurur. Geliştirilmiş su dağıtım mekanizmaları, düşük buharlaşma kayıpları ve geliştirilmiş yakalama ve depolama kapasiteleri bir araya getirilerek su kullanımı verimini geliştirmek zorlu Avustralya iklimi ile gelecekte de mücadele etmek için bir zorunluluk olacaktır.
 
Geliştirilmiş su dağıtım sistemlerini daha fazla gübreleme kullanımının takip etmesi muhtemeldir ve ayrıca daha hızlı üretim sağlayan, meyve vermeyen verimsiz toprakların fırsat maliyetini en aza indiren, hızla büyüyen genç meyve bahçelerinin kurulması ihtiyacını da karşılar.
 
Tepeden soğutma, koruyucu spreyler ve kafes gibi aşırı sıcaklarla savaşma teknolojileri kullanım daha yaygın hale geldikçe gelişecektir.
 
Piyasanın Talepleri
Piyasanın geleceğini tahmin etmek zor.
 
Mevcut trendler, pazarın herkese göstermek istenilen (10 yıl öncesine kıyasla yemeğinin resmini çeken insan sayısına bakın) 'deneyimsel' gıda iştahının artacağını göstermektedir.
 
Peki bu resimde elma ve armutlar nereye oturuyor?
 
"Çiftlik turizmi" traktör yolculuklarının ve çiftlik hayvanlarını sevmenin yanı sıra kendi meyveni de toplamak için meyve bahçelerine eğilen insanların yer aldığı Amerika'da her geçen gün daha da popülerleşmektedir. Şehirler büyümeye devam ettikçe bu trendler, yola koyulma ve kendi besinini üretme deneyimi arzusunun sürüklediği talepleriyle birlikte muhtemelen katlanacaktır. 
 
Şehirlerde kimyasal uygulamaların düşük olduğu elverişli, etik, mükemmel, tutarlı meyve talebi muhtemelen devam edecektir (ve ironik olarak çiftlik turizminin yükselişinin ardından meyve üretimine dair gerçeklerden kopuk olmaya devam edecektir).
 
Özellikle önümüzdeki on yıl içinde dünya genelinde araştırma kuruluşlarının fonlarının hükümet temelli olma durumu azalması 'ticarileş veya yok ol' ültimatomunu dünyanın çoğu elma ve armut yetiştirme programlarını zorladığında yeni elma ve armut çeşitleri (kısmen kalabalık) pazara girmeye devam edecektir. Sadece en iyi pazarlanan çeşitlerin varlığını sürdürmesi muhtemeldir.
 
Çin ve Hindistan'ın elma ve armut üretimi önümüzdeki 20 yıl içinde global pazarda bilinir hale gelecektir ve tedarik zincirinin her alanında verimli olma ihtiyacı artacaktır.
 
Verinin Yükselişi
Veri depolama son yıllarda oldukça ucuzladı. 1980'lerin ortalarında bir gigabayt sabit disk alanı ortalama seviyede yeni bir arabadan 25 kat daha fazla maliyetliydi. Bugün bir gigabayt sabit disk alanı size sadece birkaç liraya mal olacaktır.
 
Bu teknolojideki gelişmelerden sadece bir tanesi; transfer hızı, erişim (internet de buna dahil) ve fiziksel boyutları henüz dahil etmedik bile. Veri depolama kapasitelerinin gelişimde yavaşladığını işaret eden bazı göstergeler olsa da hız ve erişim (internete bağlanabilirlik) inanılmaz oranlarda ilerlemeye ve gelişmeye devam etmektedir.
 
Özetle 30 yıl, teknolojinin gelişimi açısından uzun bir zaman aralığı. Geliştirilmiş veri toplama, yönetim ve gerçek zamanlı işleme kapasitesi tek bir şey anlamına geliyor.
 
Yönetim ve veri toplama bloktan ağaç seviyesine taşınacaktır.
 
Bu ifade size mantıksız gelebilir. Çoğu bahçede ağaçlar ve dallar günlük bazda ayrı birimler olarak zaten yönetilmektedir. Şu anda bu görevler sizin ve çalışanlarınız tarafından gerçek zamanlı olarak ağaç benzerliklerine ve sonucu belirlemedeki deneyimlerinize dayanarak yapılıyor. Mesafeler, boyutlar, şekiller, renkler ve diğer senaryoların tümü tek bir ağaç üzerinde çalışırken dikkate alınmaktadır fakat gerçekten her bir insan hatası ve becerideki farklılıklar tutarsızlıklara ve orijinal plandan sapmalara sebep olur.
 
Veri işleme ve yakalamadaki gelişmelerin bu seviyede veri yakalama ve gerçek zamanlı olarak karar destek sistemlerine (çalışanın ne kadar seyreltme yapacağı neyi budayacağını öğretmek için) işlemeyi görmesi ve eş zamanlı olarak gelecekte yaşanabilecek benzer senaryolardaki karar alma seviyesini geliştirmek üzere depolanması muhtemeldir. 20-30 yıl içinde değil; bu teknolojiler muhtemelen gelecek on yıl içinde yaygın hale gelecektir. Teknoloji zaten mevcuttur ve bu teknolojinin nasıl uygulanacağının bulunması ve kullanımının doğru şekilde ticarileştirilmesi için güçlü bir vizyon gerekmektedir.
 
Sabırsızlıkla Beklenen Teknolojiler
Bilgisayarlı Görme
Bilgisayarlı görme, bir bilgisayarın programlandığı veya bu bilgisayara objelerin mevcut ölçümlerini sağlamak üzere boyut, renk, şekil veya diğer özellikleri nasıl tanımlayacağının öğretildiği durumdur.
 
Işık Tespiti ve Ölçümünü (LIDAR - ışığı uzaklıkları ölçmek için darbeli lazer formunda kullanan uzaktan algılama yöntemi) kullanan örnekler ve teknolojilerinin potansiyel uygulamalarını (çok sayıda ürünün yanı sıra elmalarda da uygulanmıştır) incelemek için Avustralya Arazi Robotik Merkezi’ni internetten araştırın.
 
Bu teknoloji, haşere/hastalık, sulama çizelgesi veya canlılık açısından ağacın durumunu tanımlamak üzere bitki sağlığının hangi boyutlarının hesaplanabileceğini görmek için (çok izgeli ve termal görüntü) kameralarından faydalanılarak daha da ileriye taşınabilir.
 
Toprak Haritalama
Toprak ve bitki gereksinimlerine bağlı olarak besin ve su uygulamak üzere toprak değişkenliğinin haritasını çıkarmak zaten dairesel hareketli sulayıcıların farklı sulama oranlarını toprak türü ve topoğrafyalarına göre arazinin farklı alanlarına uygulayan çoğu broadacre (geniş arazi) operasyonlarında yaygındır.
 
Değişken oranlı sulama ve değişken oranlı uygulama hakkında daha fazla bilgi edinmek için internette araştırma yapın.
 
Otonom Makineler
Tüm bahçenizi biçme ve spreyleme kapasitesine sahip traktörler zaten mevcuttur ve hatta gerektiğinde yakıt tankını yeniden doldurmak için size mesaj bile gönderebilirler. Örnek olarak Probotiq Fendt X-pert videolarını internetten araştırabilirsiniz.
 
Robotik Hasat
Renk ve boyutuna göre otonom olarak elmaları hasat etmek zaten mümkün. Benzer tekrarlamalı görevler otomasyon için olası konulardır. Bu teknolojiyi hareket halinde görmek için örnek olarak Abundant Robotics robotik elma hasat makinesi videolarını internetten araştırabilirsiniz.
 
Veri analizlerinin ve teknolojinin gelişimindeki mevcut durum yukarıdakilerin gerçeğe dönüşmesine izin vermiştir; üstelik henüz ticari olarak uygulanabilir seviyede olmasalar bile. Maliyet, kavram kanıtlama ve lojistik zorluklar bu teknolojilerin sisteme adapte edilmesinde karşılaşılan mevcut engellerdir fakat zaman içinde bu engeller azalacaktır ve sağlayacağı faydalar daha iyi anlaşılacaktır.
 
Bu teknolojiler operasyonun verimliliğini artırmaya ve/veya piyasadaki mevcut sorunlara değinmeye yardımcı olmaktadır. Değişkenlik, iş gücü ve lojistik zorluklara (ne yapmalı ve ne zaman yapmalı) değinmek bir meyve bahçesinin verimliliğini büyük oranda artırmayı sağlayacak ana faktörlerdir.
 
Teknolojinin Kullanımı İçin Hazırlanma
Bu teknolojileri gelecekte meyve bahçenize ve işinize uygulayabilmeniz şimdiden atabileceğiniz çeşitli adımlar bulunmaktadır.
 
Aşağıdaki verileri toplamaya ve kaydetmeye başlayın:
 
Hava (özellikle en yakın Meteoroloji Dairesi hava istasyonuna yakın bir mesafedeyseniz)
Tam çiçeklenme tarihleri
Hasat tarihleri
Meyve boyutu gelişimi
Toprağın besin değeri
Gübre uygulamaları (üzerine ne konulmuştu, nasıl ve ne zaman?)
Sulama (ne kadar konuldu ve ne zaman?)
Püskürtme uygulamaları - özellikle her tür kimyasal seyreltme için (oranlar, durumlar, ürünler)
Brüt üretim
Doluluk
Ağaç değişkenliği (X fuji bloğunun 2017-18 yıllarında %30 daha az olması gibi basit bir şey olabilir)
Meyve bahçesindeki yeni dikimler için teknolojinin nasıl uygulanabileceğini değerlendirin:
 
Yüksek ışık tutma
İyi ışık dağılımı
Diğerlerine nazaran sık dikim yoğunluğu
Basit gölgelikler (yeni teknolojilerin kullanımına imkân tanır)
Yukarıda belirtilenler için ortak tema verimliliktir; girişleriniz için çıktılarınızı maksimize edin.
 
"Verimli" düşünme ağaç ve dikim sisteminin ötesine geçmelidir; hasat nasıl yönetilecek, sandıkları yeniden doldurmak için ne kadar uzağa sürmeniz gerekiyor, işçiler veya gelecekteki makineler hangi tesislere ihtiyaç duyacaktır? Gelecekteki düzenleyici gereksinimleri tanzim edilebilecek mi?
 
Genel Olarak Endüstri
Teknoloji ve ağaç mimarlığı meyve bahçelerinin geleceğinde verimlilik için temel sürükleyici faktörlerden olacaktır. Diğer bir gerçeklik de bahçe boyutu ve daha kısa tedarik zincirlerinin bu kategorilerde büyük kazançlar sağlayabileceğidir.
 
Meyve üretiminin büyük bir kısmı büyük, basit ve verimli meyve bahçesi operasyonlarına ve tedarik zincirlerine sahip büyük oyunculardan sağlanacaktır. Daha küçük meyve bahçeleri muhtemelen sezon boyunca yüksek iş gücü talebini yaymak için olgunluk noktaları içindeki büyüyen alanlara en uygun olan birden üçe kadarki türler olmak üzere türe özel olacaktır.
 
Daha küçük yönetim uygulamalarına sahip daha büyük blokların norm olma ihtimali vardır.
 
Bu sistemlerle uyum sağlamadıklarını düşünen daha küçük yetiştiricilerin 'daha büyük tedarikçi sistemlerini' besleyen "profesyonel yetiştiriciler" olmayı veya rekabeti sürdürmek için daha önce belirtilen çiftlik turizmi sektörü gibi son derece spesifik niş pazarlar bulma gibi bir zorlukla karşı karşıya kalma ihtimalini ciddi olarak düşünmeleri gerekebilir.
 
Geriye ve İleriye Bakma
Bazı yetiştiricilere (çoğu hala kendi meyve bahçelerini yönetmektedir) dekar başına verimi iki katından fazlasına çıkarmış ve kalıcı kafesler altında daha yüksek oranların olduğunu söylemek otuz yıl önce hem ekonomik hem de teknolojik açıdan gülünç olabilirdi.
 
Fikirler ve teknolojilerin fizibilitesi hızlı bir şekilde değişmektedir ve yeni veri devriminin gelişi ile imkansıza yakın kavramları gerçekliğe dönüştürme beklentisi hızla yaklaşmaktadır.
 
Bugün dikilen meyve bahçesi bloklarının büyük çoğunluğu geleceğin meyve bahçeleridir. Uzun ömürlü olmalarını sağlamak için geleceğin sunduğu zorluklara karşı dirneçli, gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen bir planlama yapmak gerekmektedir.
 
Yeni bir blok veya çeşit diktiğinizde gelecekte olabilecek değişiklerden etkilenmemesi üzerine düşünmekten korkmayın.
 
İklimi düşünün.
 
Bölgem için iklim tahminleri nelerdir?
Yağdırma sulamasına ihtiyacım olacak mı?
Mevcut ve gelecekteki çeşitler bu sisteme uygun mu?
Sulama.
 
Sistemim verimli mi?
Yapmak istediğim şey için yeteri kadar suyum var mı?
Adapte edebilir miyim?
Çeşitler.
 
Zamana yenik düşecek mi?
Bir çıkış stratejim var mı?
Ağaç mimarlığı.
 
Yeni tasarım verimli mi?
Ve son olarak yeni dikimler için büyük ve cesaretli olursanız ölçek ekonomisi verimliliğinizi artıracaktır.

Alyus Fidan

Diğer

daha fazlasını inceleyin

Antakya'da Bodur Meyve Bahçelerinin Avantajları

Anacının özelliğinden ötürü bodur olarak yetişebilen ağaçlar, geleneksel ağaçlara göre aynı kalitede meyve verirler.
DAHA FAZLA

Hatay'da Meyve Bahçelerini Kışa Hazırlamak

Eski bir deyiş vardır: Tedbir, tedaviden iyidir. Ben bu sözleri dikkate alarak hareket ediyorum. Özellikle de bahçem söz konusu olduğunda.
DAHA FAZLA

Antakya'da Sorunsuz ve Verimli Fidancılık Kurmak

Sorunsuz ve verimli bahçe kurmak için dikkat edilmesi gerekenler unsurlar yazımızdan detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
DAHA FAZLA

Sonbaharda Antakya'da Fidan Dikmeli mi?

Sonbaharda dikim yapmanın, ilkbaharda dikim yapmak kadar normal bir şey olabileceğini açıklayacağız sizlere. Üstelik sonbaharda dikim yapmanın belirgin bazı avantajları da var.
DAHA FAZLA

Ateş Yanıklığı'ndan Nasıl Korunulur?

Bu hastalığa genellikle ilkbaharın serin ve nemli aylarında maruz kalıyoruz. Ateş yanıklığı, bulaşıcı, sistematik ve bakteriyel bir hastalıktır.
DAHA FAZLA

Hatay Fidancılık Firmaları

Alyus Fidancılık : alyusfidancilik.com
Zeynar Fidan : zeynar.com.tr
Serkan Fidan : serkanfidancilik.com
DAHA FAZLA

Samandağ Fidancılık

Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB) Yönetimi Kurulu Başkanı Gürsel Tanrıver, Ülkemizde meyvecilik ve fidancılık sektöründeki hızlı gelişmeler, üretilen fidan sayısı ve kalitesindeki artış ve meyve ihracatında artış ile kendini gösterdiğini söyledi.
DAHA FAZLA